Gemeente_Rotterdam_Logo

Beslismodel Rotterdam Open Data

opnieuw

Vraag 2

Rusten er uitoefenbare rechten van derden (niet zijnde een overheidsorgaan) op de data?

* Onder uitoefenbare rechten, worden onder andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden (niet zijnde een overheidsorgaan) verstaan. Voorbeelden van rechten die onder het (intellectuele) eigendomsrecht vallen zijn het auteursrecht, portretrecht, databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Er rusten geen rechten (meer) op de informatie, als de informatie is vrijgesteld van uitoefenbare rechten of de rechten zijn verlopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een database waarin niet substantieel geïnvesteerd is of een creatief werk waarvan de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden.

jaweet ik nietneeterug